"Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich".
 
Mt 18, 20  

Jezu Ufam TobieWydarzenia  


Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 24 września (czwarta sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Ustroniu w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 14. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://hermanice.dominikanie.pl/sakramenty/msza-swieta/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona w drugą sobotę miesiąca - 10 września o godz. 9:00. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w Dominikańskim kościele św. Jakuba przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 2 września (pierwszy piątek miesiąca) o godz. 18:00 w Korbielowie w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 1. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://korbielow.dominikanie.pl/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 27 sierpnia (czwarta sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Ustroniu w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 14. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://hermanice.dominikanie.pl/sakramenty/msza-swieta/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona w drugą sobotę miesiąca - 13 sierpnia o godz. 9:00. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w Dominikańskim kościele św. Jakuba przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Zapraszamy!
Archiwum wydarzeń: transmisje
 


Od kilku lat co miesiąc w Dominikańskich klasztorach w Sandomierzu, Korbielowie i Ustroniu są odprawiane Msze św. w intencji: "Za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli". Więc jeśli chcesz złożyć ofiarę i zamówić taką Msze św. prosimy przysłać ofiarę przelewem na następujące konto z dopiskiem – „Msza św. za ModlitwaRazem.”

Klasztor oo. Dominikanów
Korbielów
Numer konta:
52 2130 0004 2001 0661 2782 0001

Istnieje również możliwość złożenia dobrowolnej ofiary na pokrycie kosztów utrzymania naszej strony internetowej, oraz na drukowanie kolorowych ulotek z informacją o naszej grupie w celu jej popularyzowania. Prosimy ofiarę wysyłać na powyżej podane konto z dopiskiem: “Dla strony ModlitwaRazem.”

W przypadku pytań prosimy o kontakt z ojcem Wilhelmem tel. 728 429 917 (codziennie w godzinach 8:00 – 22:00)

Kliknij by przejść do strony z wyborem banerów

Chcesz zalinkować stronę ModlitwaRazem.pl?
Użyj banera!


Jacek Salij OP

Kiedy świat robi się nieludzki?


Źródłem wielu nieszczęść jest fałszywy stosunek do Pana Boga. Jeśli dla kogoś Bóg to ktoś bardzo daleki, o kim człowiek sobie przypomina tylko od święta, to zazwyczaj i o Bożych przykazaniach taki człowiek przypomina sobie tylko od święta. Na co dzień bogiem najwyższym staje się wówczas – w najlepszym razie praca, dziecko, albo robienie kariery czy jakieś inne celebrowanie własnej osoby, ale nierzadko też rozpusta, alkohol czy narkotyki.

A fałszywi bogowie wpędzają człowieka w fałszywą moralność, w moralność sprzeczną z Bożymi przykazaniami i niegodną człowieka. Odchodząc od Boga prawdziwego, możemy posunąć się nawet do rzeczy przekraczających wyobraźnię. Przejmująco mówił o tym Jan Paweł II podczas swojej wizyty w jerozolimskim Yad Vashem, miejscu poświęconym martyrologii narodu żydowskiego. Jak to możliwe, że ludzie mogli dopuścić się aż ludobójstwa? – pytał Ojciec święty. „Skąd u człowieka mogła się wziąć tak skrajna pogarda dla drugiego człowieka? Ponieważ doszedł on do momentu pogardy dla Boga. Jedynie bezbożna ideologia mogła zaplanować i przeprowadzać eksterminację całego narodu”.

I to jest prawda: Odrzucenie Boga, a zwłaszcza pogarda dla Boga prowadzi, i musi prowadzić, do pogardy człowieka. Człowiek jest przecież stworzony przez Boga i nosi w sobie Jego obraz. Ten, kto odrzuca Boga, przeczy tym samym, że ludzie są stworzeni na Boży obraz. Świat zaś, w którym ludzie już nie wierzą, że mają w sobie coś Bożego, łatwo może stać się światem nieludzkim.

Zauważmy: Jeszcze trzydzieści lat temu ludzie niewierzący w Boga chętnie deklarowali, że z grubsza biorąc, ich moralność pokrywa się z moralnością dekalogu. Dzisiaj wielu niewierzących takich deklaracji już by nie złożyło. Wręcz przeciwnie, coraz głośniej słychać twierdzenia, że moralność z natury jest relatywna, niektórzy zaś z całą otwartością głoszą, że zdrowy szympans ma większe prawo do życia niż człowiek chory na demencję starczą czy głęboko upośledzone dziecko.

Niewierzący, którzy respektują moralność dekalogu – a ufajmy, że również dzisiaj jest ich niemało – chyba nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak wiele czerpią z duchowych soków wypracowanych przez chrześcijaństwo. Fakt faktem, że we współczesnym społeczeństwie obserwujemy zarówno wzrost obojętności religijnej, jak głęboki kryzys moralny – i mało prawdopodobne, żeby były to zjawiska ze sobą nie powiązane.

Rzecz jasna, samo uznawanie Boga nie spowoduje automatycznie tego, że będziemy wierni Jego przykazaniom. Nie wystarczy Boga uznawać, w Boga trzeba wierzyć. A wierzyć w Boga to otwierać na Niego swoje serce, wielbić Go i modlić się do Niego, wsłuchiwać się w Jego słowo, czerpać ze źródeł Jego łaski.

Wierzyć w Boga to znaczy również starać się o pokój z ludźmi i ze względu na Boga szanować drugiego człowieka, zwłaszcza tego, którego inni nie szanują. Wiara w Boga domaga się szacunku dla obrazu Bożego – i w sobie, i w drugim człowieku, również wtedy, kiedy ten obraz jest ukryty pod jakąś ludzką nędzą lub znieważany grzechami.

Jeżeli tego we mnie nie ma, znaczy to, że bardzo się pogubiłem. Najgorsze, że to swoje zagubienie przekazujemy naszym dzieciom. Bo kiedy wszystko jest dla nas ważne, tylko nie to co najważniejsze – chcemy czy nie chcemy, dzieci to widzą i uczą się od nas tej fałszywej postawy.

Zdarza się nawet, że rodzice otwarcie uczą swoje dzieci moralnego relatywizmu. Jest taka moda, żeby w rozmowach z dzieckiem na temat nierozerwalności małżeństwa, czy różnych konkretnych problemów objętych przykazaniem Nie zabijaj i Nie cudzołóż, przedstawiać różne poglądy i stanowiska jako rzekomo równoprawne. Mówimy dziecku: „Jedni na ten temat uważają tak, inni uważają tak – ty, kiedy dorośniesz, sam sobie wybierzesz, do jakiego stanowiska się przyłączysz”. I jeszcze takim rodzicom się wydaje, że są wzorcowo obiektywni i szanują osobowość dziecka.

A przecież oni w ten sposób ciężko krzywdzą własne dziecko. Ani nasze dziecko, ani żaden inny człowiek nie jest bogiem, i nie ma, ani nigdy nie będzie miał mocy ustanawiania prawdy i wartości absolutnych. Prawda zawarta w Bożych przykazaniach jest od nas wcześniejsza, my mamy ją odkrywać i na nią się otwierać, a nie przy niej majsterkować.

Tak jak nie do nas należy ustanawianie, czy muchomory są grzybami jadalnymi, czy nie. Nikt nie powie swojemu dziecku: Wprawdzie wielu ludzi uważa, że muchomory to są grzyby trujące, ale ty możesz ewentualnie się z tym nie zgodzić i mieć na ten temat inny pogląd.

Dlaczego zatem odważamy się pouczać nieraz nasze dzieci, że ty ewentualnie możesz mieć na ten czy tamten problem moralny pogląd inny, niż to wynika z Bożych przykazań?