"Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich".
 
Mt 18, 20  

Jezu Ufam TobieWydarzenia  


Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 24 września (czwarta sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Ustroniu w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 14. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://hermanice.dominikanie.pl/sakramenty/msza-swieta/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona w drugą sobotę miesiąca - 10 września o godz. 9:00. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w Dominikańskim kościele św. Jakuba przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 2 września (pierwszy piątek miesiąca) o godz. 18:00 w Korbielowie w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 1. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://korbielow.dominikanie.pl/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 27 sierpnia (czwarta sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Ustroniu w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 14. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://hermanice.dominikanie.pl/sakramenty/msza-swieta/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona w drugą sobotę miesiąca - 13 sierpnia o godz. 9:00. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w Dominikańskim kościele św. Jakuba przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Zapraszamy!
Archiwum wydarzeń: transmisje
 


Od kilku lat co miesiąc w Dominikańskich klasztorach w Sandomierzu, Korbielowie i Ustroniu są odprawiane Msze św. w intencji: "Za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli". Więc jeśli chcesz złożyć ofiarę i zamówić taką Msze św. prosimy przysłać ofiarę przelewem na następujące konto z dopiskiem – „Msza św. za ModlitwaRazem.”

Klasztor oo. Dominikanów
Korbielów
Numer konta:
52 2130 0004 2001 0661 2782 0001

Istnieje również możliwość złożenia dobrowolnej ofiary na pokrycie kosztów utrzymania naszej strony internetowej, oraz na drukowanie kolorowych ulotek z informacją o naszej grupie w celu jej popularyzowania. Prosimy ofiarę wysyłać na powyżej podane konto z dopiskiem: “Dla strony ModlitwaRazem.”

W przypadku pytań prosimy o kontakt z ojcem Wilhelmem tel. 728 429 917 (codziennie w godzinach 8:00 – 22:00)

Kliknij by przejść do strony z wyborem banerów

Chcesz zalinkować stronę ModlitwaRazem.pl?
Użyj banera!


Jacek Salij OP

Nasza aprobata dla bluźnierstw


Co sądzić na temat bluźnierczych książek, filmów, plakatów? W starożytnej „Księdze starców” znajduje się przestroga, że jeśli będziesz pluł na niebo, ryzykujesz to, że twarz będziesz miał oplutą, albo oplujesz kogoś drugiego. Myślę, iż rzeczywiście tak jest. Próby dewaluowania najwyższych świętości są skierowane zarazem przeciwko godności naszego człowieczeństwa (przecież człowiek stworzony jest na obraz Boży). To nie przypadek, że oba zbrodnicze totalitaryzmy XX wieku tak chętnie i tak wiele bluźniły przeciwko Bogu, były pełne arogancji wobec Chrystusa i Jego nauki, a Kościół uwielbiały obrzucać błotem.

Fakt, że teksty i obrazy bluźniercze u jednych ludzi spotykają się z aprobatą, u innych z zaciekawieniem – że przyzwyczailiśmy się już do tego, iż raz po raz czyjeś wyrzucane w górę plwociny spadają nam na twarz – odbieram jako jeden z sygnałów, że raczej ochoczo oczekujemy nadejścia trzeciego totalitaryzmu. Pierwszy chyba Herbert Marcuse dostrzegał początki tego nowego totalitaryzmu, opisując procesy pozbawiania nas wolności przy formalnym zachowaniu wszystkich reguł i mechanizmów demokratycznych.

Jan Paweł II niebezpieczeństwo nowego totalitaryzmu dostrzega w relatywizmie duchowym i moralnym, w jaki ześlizguje się współczesna demokracja. „Historia uczy – pisał w encyklice Centesimus annus – że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Że jest to bardzo realne niebezpieczeństwo, można wnioskować z wściekłego gniewu, jakim praktycznie zawsze ktoś „poprawnie myślący” zareaguje na każdą wzmiankę o tym trzecim totalitaryzmie.

Roman Zimand zdążył przed śmiercią wydać kilka zeszytów z wyborem artykułów z świetnego amerykańskiego miesięcznika „Commentary”. W jednym z nich znajduje się następujące podsumowanie sprawy Rushdiego: Nasza kultura „straciła już moc powiedzenia "nie" w jakiejkolwiek kwestii. Nie ma już bluźnierstwa, nie ma nieprzyzwoitości, nie ma nawet złych manier”. Nie wolno jeszcze tylko w przyzwoitym towarzystwie boczyć się na „świętości” lewicowe i liberalne. Rzecz jasna, tylko do czasu.

Spójrzmy jeszcze z innej strony spojrzeć na pytanie o obecność bluźnierstwa w naszej kulturze. Niepokojąco wzrasta liczba ludzi gotowych w sposób niegodny zarabiać na swój chleb powszedni. Przecież na to, ażeby książki czy filmy bluźniercze mogły stać się problemem publicznym, złożyła się praca setek i tysięcy ludzi: nie tylko autorów i tłumaczy, reżyserów i aktorów, ale drukarzy, kamerzystów, kolporterów, dystrybutorów, itd. Niektórzy z tych ludzi współpracują wbrew sobie przy rozszerzaniu się bluźnierstwa. Za mało w nas świadomości, że wolność jest nie tylko naszym prawem, że jest również naszym obowiązkiem, że są sytuacje, kiedy właśnie w imię naszej wolności powinniśmy zdobyć się na stanowcze "nie" – że ubliża naszej ludzkiej godności robienie czegoś wbrew swojemu sumieniu.

Zatem jeszcze i od tej strony dostrzegam groźbę nowego totalitaryzmu. Nic tak nie sprzyja zakorzenieniu się totalitaryzmu, jak niewolnicza mentalność, która już wcześniej ogarnęła część jakiegoś społeczeństwa.