"Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich".
 
Mt 18, 20  

Jezu Ufam TobieWydarzenia  


Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 24 września (czwarta sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Ustroniu w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 14. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://hermanice.dominikanie.pl/sakramenty/msza-swieta/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona w drugą sobotę miesiąca - 10 września o godz. 9:00. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w Dominikańskim kościele św. Jakuba przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 2 września (pierwszy piątek miesiąca) o godz. 18:00 w Korbielowie w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 1. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://korbielow.dominikanie.pl/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 27 sierpnia (czwarta sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Ustroniu w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 14. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://hermanice.dominikanie.pl/sakramenty/msza-swieta/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona w drugą sobotę miesiąca - 13 sierpnia o godz. 9:00. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w Dominikańskim kościele św. Jakuba przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Zapraszamy!
Archiwum wydarzeń: transmisje
 


Od kilku lat co miesiąc w Dominikańskich klasztorach w Sandomierzu, Korbielowie i Ustroniu są odprawiane Msze św. w intencji: "Za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli". Więc jeśli chcesz złożyć ofiarę i zamówić taką Msze św. prosimy przysłać ofiarę przelewem na następujące konto z dopiskiem – „Msza św. za ModlitwaRazem.”

Klasztor oo. Dominikanów
Korbielów
Numer konta:
52 2130 0004 2001 0661 2782 0001

Istnieje również możliwość złożenia dobrowolnej ofiary na pokrycie kosztów utrzymania naszej strony internetowej, oraz na drukowanie kolorowych ulotek z informacją o naszej grupie w celu jej popularyzowania. Prosimy ofiarę wysyłać na powyżej podane konto z dopiskiem: “Dla strony ModlitwaRazem.”

W przypadku pytań prosimy o kontakt z ojcem Wilhelmem tel. 728 429 917 (codziennie w godzinach 8:00 – 22:00)

Kliknij by przejść do strony z wyborem banerów

Chcesz zalinkować stronę ModlitwaRazem.pl?
Użyj banera!


Jacek Salij OP

„Ślub nam niepotrzebny”


Wspólne mieszkanie bez ślubu jest dziś zjawiskiem wręcz częstym. Myślę, że trudno dziś znaleźć dorosłego człowieka, który by wśród swoich znajomych, a nieraz we własnej rodzinie, nie miał kogoś żyjącego w takim związku partnerskim, nawet bez kontraktu cywilnego. Są kraje, w których zjawisko to osiągnęło jeszcze większe rozmiary niż u nas w Polsce. Na przykład w roku 1997 w Norwegii w grupie kobiet w wieku 25-29 lat tylko 29% było mężatkami, natomiast aż 36% mieszkało ze swoim partnerem na zasadzie czysto prywatnej umowy.

Na pewno zjawisko to świadczy o współczesnym kryzysie zarówno małżeństwa, jak wiary. Wydaje się ono jeszcze bardziej niepokojące, niż poprzestawanie katolików na samym tylko ślubie cywilnym. Jan Paweł II tak pisał o osobach, które: „zawierają tylko ślub cywilny, odrzucając lub przynajmniej odkładając ślub kościelny”:

„Sytuacji tych ludzi nie można stawiać na równi z sytuacją tych, którzy współżyją bez żadnego związku, tu bowiem istnieje przynajmniej jakieś zobowiązanie do określonej i prawdopodobnie trwałej sytuacji życiowej, chociaż często decyzji tej nie jest obca perspektywa ewentualnego rozwodu. Chcąc publicznego uznania ich związku przez państwo, pary te wykazują gotowość przyjęcia, obok korzyści, także zobowiązań. Mimo to, również i ta sytuacja nie jest do przyjęcia przez Kościół” (adhortacja Familiaris consortio, 82).

Powyższa wypowiedź Jana Pawła II skłania do postawienia trzech pytań: Co takiego daje ślub kościelny, że jedyną formą uznawanego przez Kościół małżeństwa katolików jest małżeństwo sakramentalne? Na czym Papież opiera swoje twierdzenie, że lepiej już mieć ślub przynajmniej cywilny, niż wchodzić w małżeństwo i zakładać rodzinę w ogóle bez ślubu? I pytanie trzecie: Dlaczego kohabitacja, czyli budowanie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej bez żadnego ślubu, budzi moralny niepokój, a w skali społecznej pogłębia kryzys rodziny?

Co do pierwszego pytania, podejmowanie go ma sens tylko w perspektywie wiary. W tej zaś perspektywie odpowiedź wydaje się prosta: Ślub kościelny jest to zawarcie małżeństwa nie tylko w obecności swoich bliskich i znajomych, ale również w obliczu samego Boga i Kościoła. Nowożeńcy podejmują wtedy zobowiązania na całe życie nie tylko wzajemnie wobec siebie, ale wspólnie zobowiązują się tak prowadzić swoje życie małżeńskie i rodzinne, żeby ono było zarazem dążeniem do życia wiecznego. Natomiast Pan Bóg zobowiązuje się wspomagać ich swoją łaską oraz przyjmować to wszystko, co w ich życiu małżeńskim będzie dobre i piękne, jako cząstkę miłości składaną przez Kościół Chrystusowi. Toteż autentycznie wierzący katolik nawet nie umie sobie wyobrazić tego, że mógłby nie otworzyć na łaskę sakramentalną tak istotnego wymiaru swojego życia, jakim jest związek małżeński i budowanie rodziny.

Dwa następne pytania każą najpierw nieco przypatrzeć się różnym postaciom i powodom ludzkich decyzji, ażeby zamieszkać we dwoje bez żadnego ślubu. Bo są tacy, którzy w gruncie rzeczy planują ślub, może nawet kościelny i może nawet w krótkim czasie, a na kohabitację zdecydowali się z jakichś powodów praktycznych (np. jedno z nich nie miałoby gdzie mieszkać). Inni – niekiedy są to ludzie, którzy mają za sobą jakiś nieudany związek – nie chcą ślubu, bo się boją podejmować decyzję na bycie ze sobą na zawsze. Jeszcze inni, przeciwnie, są tak pewni wiecznotrwałości swojego związku, że manifestacyjnie podkreślają: „nasza miłość nie potrzebuje urzędowego stempelka”. Zdarza się też kohabitacja na odległość, tzn. trwanie w związku podobnym do małżeńskiego i nawet bardzo częste spotykanie się dwojga ludzi, którzy jednak mieszkają oddzielnie.

Tego rodzaju związki i sytuacje zapewne zdarzały się zawsze. Jednak dopiero od stosunkowo niedawna stały się zjawiskiem postrzegalnym statystycznie. Stało się to w wyniku rewolucji seksualnej, jaka się dokonała kilkadziesiąt lat temu. Rewolucja ta spowodowała, że dla wielu ludzi przestało być czymś oczywistym, że stosunek seksualny wolno nawiązywać tylko z osobą, z którą jest się naprawdę i na zasadzie wyłączności związanym na całe życie.

Słowem, ludzka seksualność uległa zbanalizowaniu. Wielu ludzi przestało ją doświadczać jako coś sakralnego, jako znak całoosobowego oddania jedynej osobie swojego życia, i zaczęło w niej widzieć jedynie przestrzeń wzajemnego zbliżenia i narzędzie wzniosłych, lecz ulotnych wzruszeń. Ceną za tę desakralizację ludzkiej płciowości jest bardzo wysoka aprobata społeczna dla antykoncepcji i drastyczne obniżenie dzietności, ogromna liczba rozwodów i jeszcze większa zdrad małżeńskich, kryzys samej instytucji małżeństwa, wyrażający się m.in. tworzeniem związków z góry zamierzonych jako tymczasowe oraz związków nieformalnych.

Istotnym katalizatorem powyższych przemian naszej mentalności i obyczajów jest zwątpienie w życie wieczne. Bo jeżeli – jak wydaje się niektórym – nasze życie prowadzi ostatecznie do nikąd, trudno się dziwić, że niekiedy w ślad za tym przeświadczeniem idzie pytanie o sens wierności obietnicom, jakie złożyliśmy na całe życie, a nawet pytanie, czy my w ogóle jesteśmy zdolni do składania całożyciowych obietnic.

To niepokojące zjawisko Jan Paweł II wiązał – zresztą przy okazji innego tematu – z popularnym dziś nihilizmem: „Dla naszych współczesnych nihilizm ma swoisty urok jako filozofia nicości. Według teorii jego zwolenników poszukiwanie stanowi cel sam w sobie, nie istnieje bowiem nadzieja ani możliwość osiągnięcia celu, jakim jest prawda. W interpretacji nihilistycznej życie jest jedynie sposobnością do poszukiwania doznań i doświadczeń, wśród których na pierwszy plan wysuwa się to, co przemijające. Nihilizm jest źródłem rozpowszechnionego dziś poglądu, że nie należy podejmować żadnych trwałych zobowiązań, ponieważ wszystko jest ulotne i tymczasowe” (encyklika Fides et ratio, 46).

Osobiście spotkałem się kiedyś z porażającym wręcz przypadkiem tej mentalności. Żona, chcąc zatrzymać przy sobie odchodzącego męża, sięgnęła po argument, w jej przeświadczeniu, nie do odparcia: „Przecież mi przysięgałeś! Przysięgałeś, że mnie nigdy nie opuścisz!” On na to, patrząc na nią z politowaniem: „Kobieto, o czym ty mówisz? Przecież to było całe cztery lata temu! Ty brałaś ślub z zupełnie innym człowiekiem!”

Opracowania socjologiczne dotyczące kohabitacji1 zwracają uwagę na dwie zastanawiające prawidłowości: Chociaż przeciętna dzietność par małżeńskich w pierwszych latach po ślubie jest dziś niższa niż kiedykolwiek, to analogiczna dzietność kohabitantów jest jeszcze niższa. I prawidłowość druga: Zdarza się nieraz, że kohabitacja kończy się jednak ślubem, niemniej małżeństwa, które zaczynały od kohabitacji, rozwodzą się częściej niż inne pary.

Tu warto przypomnieć, że w myśl nauki Kościoła nie jest prawdziwym małżeństwem taki związek mężczyzny i kobiety, choćby nawet oficjalnie zawarty, w którym z góry dopuszcza się rozwód lub wyklucza dzieci. Oba wspomniane wyżej zjawiska dotyczące par żyjących bez ślubu, każą przypuszczać, że związki, którym brakuje tych cech prawdziwego małżeństwa, zdarzają się wśród nich częściej niż wśród par zaślubionych.

Spójrzmy jeszcze na postawę tych ludzi, zazwyczaj entuzjastycznie w sobie zakochanych, którzy stanowczo twierdzą, że ich miłość nie potrzebuje urzędowego stempelka. Z długiego doświadczenia duszpasterskiego wiem, że wszystkie (dosłownie wszystkie, w każdym razie ja nie znam tu żadnego wyjątku) tego rodzaju związki kończą się ślubem albo rozejściem. Najdłuższy „nie potrzebujący urzędowego stempelka” związek, o jakim słyszałem, trwał dziesięć lat. Mówił o nim anonimowy internauta:

Dziesięć lat, żyłem z dziewczyną która zawsze mi powtarzała, że ślub nie jest potrzebny, jeżeli dwoje ludzi się kocha, etc. Kiedy zostawiła mnie dla innego, pasowało to do obrazu, jaki zawsze kreśliła, że nic nie jest wieczne, etc. Zabolało, dopiero gdy okazało się, że o ślubie z tamtym wypowiada się nieco inaczej... Jak kobieta nie chce wziąć ślubu, to znaczy tylko tyle, że podświadomie woli zostawić sobie furteczkę.

To prawda, że zwyczajnej ludzkiej miłości nie potrzeba oficjalnych zobowiązań ani potwierdzenia na papierze. Jednak miłość małżeńska to nie jest zwyczajna ludzka miłość. Jest to taka miłość, z której mogą się począć i urodzić dzieci. Dlatego potrzebna jest jej szczególna życzliwość społeczna, wyrażająca się m.in. instytucją wspólnoty majątkowej, chroniącą małżonka słabszego, instytucją ulg podatkowych, przyznawanych ze względu na obowiązki rodzicielskie małżonków. Ponadto, prawo bierze pod szczególną ochronę więź małżeńską, ażeby pomóc jej przetrwać ewentualne kryzysy.

Słowem, ślub to nawet w wymiarze czysto doczesnym coś znacznie więcej niż „jakiś tam obrzęd” i „urzędowy stempelek”. Chodzi o to, że małżeństwo i rodzina są, i powinny być, instytucją szczególnej troski społecznej.

A swoją drogą, tak głębokiego kryzysu rodziny, jakiego dziś jesteśmy świadkami, w dziejach naszej cywilizacji chyba jeszcze nie było. Wyraża się on przede wszystkim zatrważającą nietrwałością małżeństw, bardzo wysokim poziomem małżeńskich niewierności oraz katastrofalnym spadkiem dzietności. Dzisiaj kryzys ten widzą chyba już wszyscy, a jedną z istotnych jego przyczyn wydaje się współczesne rozprzężenie seksualne.

W tej sytuacji może warto sobie przypomnieć jasne i stanowcze przypomnienie Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Wyłącznie małżeństwo jest właściwym miejscem dla aktu płciowego, poza małżeństwem stanowi on zawsze grzech ciężki i wyklucza z Komunii sakramentalnej” (2390). Powrót do prostych zasad moralnych wydaje się najbardziej skutecznym sposobem radzenia sobie z problemami, które nas poniekąd przekraczają.

  1. Por. np. Krystyna Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002 ss. 281.