"Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich".
 
Mt 18, 20  

Jezu Ufam TobieWydarzenia  


Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 24 września (czwarta sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Ustroniu w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 14. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://hermanice.dominikanie.pl/sakramenty/msza-swieta/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona w drugą sobotę miesiąca - 10 września o godz. 9:00. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w Dominikańskim kościele św. Jakuba przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 2 września (pierwszy piątek miesiąca) o godz. 18:00 w Korbielowie w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 1. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://korbielow.dominikanie.pl/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 27 sierpnia (czwarta sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Ustroniu w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 14. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://hermanice.dominikanie.pl/sakramenty/msza-swieta/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona w drugą sobotę miesiąca - 13 sierpnia o godz. 9:00. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w Dominikańskim kościele św. Jakuba przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Zapraszamy!
Archiwum wydarzeń: transmisje
 


Od kilku lat co miesiąc w Dominikańskich klasztorach w Sandomierzu, Korbielowie i Ustroniu są odprawiane Msze św. w intencji: "Za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli". Więc jeśli chcesz złożyć ofiarę i zamówić taką Msze św. prosimy przysłać ofiarę przelewem na następujące konto z dopiskiem – „Msza św. za ModlitwaRazem.”

Klasztor oo. Dominikanów
Korbielów
Numer konta:
52 2130 0004 2001 0661 2782 0001

Istnieje również możliwość złożenia dobrowolnej ofiary na pokrycie kosztów utrzymania naszej strony internetowej, oraz na drukowanie kolorowych ulotek z informacją o naszej grupie w celu jej popularyzowania. Prosimy ofiarę wysyłać na powyżej podane konto z dopiskiem: “Dla strony ModlitwaRazem.”

W przypadku pytań prosimy o kontakt z ojcem Wilhelmem tel. 728 429 917 (codziennie w godzinach 8:00 – 22:00)

Kliknij by przejść do strony z wyborem banerów

Chcesz zalinkować stronę ModlitwaRazem.pl?
Użyj banera!


Tekst: Alicja Trześniowska
Foto – o. Marek Grubka OP

Relacja z II rocznicy powstania Grupy ModlitwaRazem


Drugą rocznicę swego powstania obchodzi internetowa grupa modlitewna ModlitwaRazem, utworzona przy klasztorze dominikańskim św. Jakuba w Sandomierzu. Z tej okazji w dniu 11 marca br. pod przewodnictwem ojca Michała Śliża przełożonego sandomierskich dominikanów odprawiona została uroczysta Msza św. za członków grupy oraz w intencjach, w których się modlą. Osoby, które nie mogły bezpośrednio uczestniczyć w Eucharystii, miały możliwość przeżywania Mszy św. dzięki audio transmisji na żywo.

Podczas Mszy św. w homilii o. Michał Śliż powiedział – „Dzisiejszy jubileusz to także wezwanie do modlitwy, wezwanie, które Pan Bóg daje nam, że jesteśmy wezwani również do modlitwy za naszych nieprzyjaciół, czyli tych, którzy nas skrzywdzili”.

Na zakończenie odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego, po czym odbyła się agapa.

Internetowa grupa modlitewna „ModlitwaRazem” powstała z inspiracji wiernych modlących się w dominikańskim kościele św. Jakuba w Sandomierzu dnia 13 marca 2015 r. Głównym przesłaniem grupy są słowa Pana Jezusa: „Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich” – Mt 18,20. Członkowie grupy zobowiązują się do codziennego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego, w dowolnej porze dnia, w intencjach grupy. Są to, zgodne z wolą Bożą, intencje własne, wzbudzane w sercu przez każdego członka grupy, modlitwa o ich rozwój duchowy, wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla zmarłych członków. Każdego tygodnia członkowie grupy otrzymują tekst do rozważań, z którym może się zapoznać dla pogłębiania wiary.

Do grupy mogą należeć również osoby nieprzystępujące do sakramentów świętych. Zapisy odbywają się tylko drogą elektroniczną – wystarczy wypełnić bardzo prosty formularz: podać swoje imię, e-mail, miejscowość, kod pocztowy, państwo. Każdy członek otrzymuje Certyfikat, jako potwierdzenie przynależności do grupy. Członków grupy łączy więź duchowa. Nie ma wspólnych spotkań, składek, baza adresowa nie jest udostępniana ani członkom grupy ani osobom z zewnątrz. Jak podkreślają opiekujący się grupą Ojcowie Dominikanie - każdy może zaprosić inne osoby do uczestnictwa w grupie po to, aby jak najwięcej chętnych mogło czerpać wielkie dobro płynące z tego modlitewnego wstawiennictwa za siebie nawzajem. W każdą drugą sobotę miesiąca członkowie grupy uczestniczą we Mszy św. w kościele św. Jakuba w Sandomierzu lub poprzez stronę www.modlitwarazem.pl, dzięki sprzętowi użyczanemu przez Telewizję Serbinów z Tarnobrzega.

W ramach liczącej już ponad 600 osób grupy „ModlitwaRazem” modlą się osoby nie tylko z Polski, ale i z innych państw Europy, USA, Afryki. Ci, którzy dzielą się swoimi świadectwami wiary, opowiadają o łaskach, które już otrzymali, jak np. nawrócenia po latach tych, którzy odeszli od Kościoła. Zauważają, jak każdego dnia zmienia się ich życie, stosunek wobec innych i samych siebie, jak modlitwa daje siłę na każdy dzień. Zachęcają też swoich bliskich: rodzinę, przyjaciół, znajomych, chorych, by korzystali z tych darów wzajemnego modlenia się za siebie.