"Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich".
 
Mt 18, 20  

Jezu Ufam TobieWydarzenia  


Uprzejmie informujemy, że w intencjach grupy modlitewnej, pewna osoba z naszej grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona, w drugą sobotę miesiąca, 13 lutego. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w kościele św. Jakuba, który jest podwójnym sanktuarium – Błog. Sadoka i 48 Sandomierskich Męczenników Dominikańskich oraz Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Będzie można również oglądać transmisję tej Mszy św. na żywo. Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 6 lutego (pierwszy piątek miesiąca) o godz. 18.00 w Korbielowie w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 1. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Przed Mszą św. o godz. 17.30 - Koronka do Miłosierdzia Bożego. Będzie można również oglądać transmisję tej Mszy św. na żywo. Oto link: https://korbielow.dominikanie.pl/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że w intencjach grupy modlitewnej, pewna osoba z naszej grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona, w drugą sobotę miesiąca, 9 stycznia. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w kościele św. Jakuba, który jest podwójnym sanktuarium – Błog. Sadoka i 48 Sandomierskich Męczenników Dominikańskich oraz Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Będzie można również oglądać transmisję tej Mszy św. na żywo. Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 1 stycznia (pierwszy piątek miesiąca) o godz. 18.00 w Korbielowie w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 1. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Przed Mszą św. o godz. 17.30 - Koronka do Miłosierdzia Bożego. Będzie można również oglądać transmisję tej Mszy św. na żywo. Zapraszamy!
Archiwum wydarzeń: transmisje
 


Zamów intencje mszalne  
Kliknij by przejść do strony z wyborem banerów

Chcesz zalinkować stronę ModlitwaRazem.pl?
Użyj banera!


Kazanie św. Augustyna, biskupa

Gdybym chciał się ludziom podobać, nie byłbym sługą Chrystusa


"Chlubą dla nas jest świadectwo naszego sumienia". Są ludzie, którzy lekkomyślnie obmawiają, plotkują, narzekają, usiłują domyślać się tego, czego nie widzą, i opowiadać o tym, czego nie sposób podejrzewać. Wobec takich ludzi cóż innego nam pozostaje, jak świadectwo naszego sumienia. Bracia moi! Nawet w tych, którym pragniemy się podobać, nie szukamy i nie powinniśmy szukać naszej chwały. Pragniemy jedynie dobra tych, którzy naśladując nas, nie zbłądzą, jeżeli my będziemy postępować należycie. Jeśli naśladujemy Chrystusa, niech będą naszymi naśladowcami, jeśli zaś nie naśladujemy, niech będą naśladowcami Chrystusa. On sam prowadzi owczarnię i ze wszystkimi dobrymi pasterzami stanowi jedno, ponieważ wszyscy oni są w Nim.

Gdy więc staramy się ludziom podobać, nie szukamy naszej korzyści, ale pragniemy radować się nimi samymi, radować się tym, że miłują dobro nie dla naszej chwały, ale dla ich własnego pożytku. Do tych, którzy zabiegają o własną chwałę, powiada Apostoł: "Gdybym chciał się ludziom podobać, nie byłbym uczniem Chrystusa". Do tych samych powiedział także: "Usiłujcie podobać się wszystkim we wszystkich sprawach, podobnie jak i ja staram się podobać wszystkim w każdej sprawie". Obydwie wypowiedzi są przejrzyste, obydwie spokojne, obydwie czyste i niezmącone. Spożywaj więc i pij, ale nie niszcz pastwiska ani nie mąć wody.

Słyszałeś także słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, Nauczyciela Apostołów: "Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie", to jest Tego, który takimi was uczynił. "Albowiem my lud Jego pastwiska i owce z Jego ręki". Niech zatem tylko Ten, kto uczynił cię dobrym, doznaje chwały, jeśli takim jesteś, a nie ty sam, ponieważ sam z siebie możesz być tylko złym. Dlaczego więc starasz się odwrócić właściwy porządek rzeczy domagając się pochwał, gdy zrobiłeś coś dobrego, a gdy coś złego uczynisz, próbujesz oskarżać Pana? Wszak Ten, który powiedział: "Niech świeci wasze światło przed ludźmi", powiedział w tej samej mowie: "Nie czyńcie sprawiedliwości waszej przed ludźmi". Powyższe słowa Ewangelii wydają ci się zapewne przeciwstawne, podobnie jak poprzednie wypowiedzi Apostoła. Jeśli jednak nie zamącisz wód twego serca, to także i w tym miejscu dostrzeżesz doskonałą zgodność Pism i sam będziesz z nimi w zgodzie.

Starajmy się więc, bracia, nie tylko dobrze żyć, ale się też dobrze zachowywać wobec ludzi. Starajmy się nie tylko mieć czyste sumienie, ale także o tyle, o ile pozwala nasza ułomność oraz pamięć na własną słabość, nic takiego nie czynić, co mogłoby stać się powodem podejrzeń ze strony słabego brata. Idzie o to, abyśmy sami pijąc czystą wodę i spożywając czystą trawę, nie deptali pastwiska Boga i by owce nie musiały paść się na zdeptanym pastwisku i pić zmąconą wodę.