"Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich".
 
Mt 18, 20  

Jezu Ufam TobieWydarzenia  


Uprzejmie informujemy, że w intencjach grupy modlitewnej, pewna osoba z naszej grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona, w drugą sobotę miesiąca, 13 lutego. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w kościele św. Jakuba, który jest podwójnym sanktuarium – Błog. Sadoka i 48 Sandomierskich Męczenników Dominikańskich oraz Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Będzie można również oglądać transmisję tej Mszy św. na żywo. Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 6 lutego (pierwszy piątek miesiąca) o godz. 18.00 w Korbielowie w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 1. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Przed Mszą św. o godz. 17.30 - Koronka do Miłosierdzia Bożego. Będzie można również oglądać transmisję tej Mszy św. na żywo. Oto link: https://korbielow.dominikanie.pl/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że w intencjach grupy modlitewnej, pewna osoba z naszej grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona, w drugą sobotę miesiąca, 9 stycznia. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w kościele św. Jakuba, który jest podwójnym sanktuarium – Błog. Sadoka i 48 Sandomierskich Męczenników Dominikańskich oraz Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Będzie można również oglądać transmisję tej Mszy św. na żywo. Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 1 stycznia (pierwszy piątek miesiąca) o godz. 18.00 w Korbielowie w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 1. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Przed Mszą św. o godz. 17.30 - Koronka do Miłosierdzia Bożego. Będzie można również oglądać transmisję tej Mszy św. na żywo. Zapraszamy!
Archiwum wydarzeń: transmisje
 


Zamów intencje mszalne  
Kliknij by przejść do strony z wyborem banerów

Chcesz zalinkować stronę ModlitwaRazem.pl?
Użyj banera!


św. Ambroży, biskup

Bądź wiernym i mężnym świadkiem


Ponieważ liczne są rodzaje prześladowań, dlatego liczne są też rodzaje męczeństwa. Każdego dnia stajesz się męczennikiem - świadkiem Chrystusa. Oto byłeś kuszony przez ducha nieczystości, ale bojąc się przyszłego sądu postanowiłeś zachować nieskażoną czystość duszy i ciała: jesteś świadkiem Chrystusa. Byłeś kuszony przez ducha chciwości, by zawładnąć własnością słabego, by pogwałcić prawo bezbronnej wdowy, jednakże rozmyślając nad przykazaniami, uznałeś, iż trzeba raczej nieść pomoc, niż wyrządzać krzywdę: jesteś świadkiem Chrystusa. Takich właśnie świadków pragnie mieć Chrystus zgodnie ze słowami Pisma: "Oddajcie słuszność sierocie, stawajcie w obronie wdowy, chodźcie i spór ze Mną wiedźcie, mówi Pan". Byłeś kuszony przez ducha pychy, ale patrząc na ubogiego, tknięty szlachetnym współczuciem, ponad zuchwałość przeniosłeś pokorę: jesteś świadkiem Chrystusa.

Któż zaś jest bardziej wiarygodnym świadkiem jeśli nie ten, kto przestrzegając nakazów Ewangelii, "wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele". Kto bowiem słucha, a nie wypełnia, wyrzeka się Chrystusa. Słowami wprawdzie wyznaje, czynami przeczy. Jakże wielu ludziom, którzy mówią: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" odpowie w tym dniu: "Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości". A więc ten jest świadkiem, kto czynami świadczy o przykazaniach Pana Jezusa.

Jakże wielu cichych świadków każdego dnia wyznaje Jezusa Chrystusa! Apostoł znał takie męczeństwo i takie świadectwo składane Chrystusowi, skoro mówił: "Chlubą jest dla nas świadectwo naszego sumienia". Jakże wielu wyznawało na zewnątrz, wewnątrz natomiast zaprzeczało! "Nie dowierzajcie - powiada - każdemu duchowi, ale z owoców ich poznacie", komu powinniście wierzyć. Bądź zatem wierny i mężny w obliczu prześladowań wewnętrznych, abyś mógł się przeciwstawić zewnętrznym. Także w prześladowaniach wewnętrznych mamy do czynienia z królami i władcami, z sędziami rozporządzającymi niebezpieczną władzą. Masz przykład w kuszeniu, które Pan zechciał przyjąć.

Gdzie indziej zaś czytamy: "Niechaj grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele". Zobacz, przed jakimi królami masz stanąć, o człowiecze, przed jakimi władcami grzechów, jeśli to grzech jest u ciebie królem. Ile wad, ile grzechów, tylu królów. Przed nich jesteśmy prowadzeni, przed nimi stoimy. Tacy królowie też mają tron w umysłach wielu ludzi. Jednakże jeśli kto wyznaje Chrystusa, natychmiast zwycięża takiego króla, strąca go z tronu swego umysłu. Jakże bowiem mógłby pozostać tron szatana w człowieku, w którym został wzniesiony tron dla Chrystusa?