"Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich".
 
Mt 18, 20  

Jezu Ufam TobieWydarzenia  


Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 2 października (pierwszy piątek miesiąca) o godz. 18.00 w Korbielowie w kościele Ojców Dominikanów pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów przy ulicy Dominikańskiej 1. Serdecznie dziękujemy osobie, która złożyła ofiarę i zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się.
Uprzejmie informujemy, że w intencjach grupy modlitewnej, pewna osoba z naszej grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona, w drugą sobotę miesiąca, 12 września o godz. 9.00. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w kościele św. Jakuba, który jest podwójnym sanktuarium – Błog. Sadoka i 48 Sandomierskich Męczenników Dominikańskich oraz Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Kto nie będzie na tej Mszy, w celu dostąpienia większych łask Bożych, może uczestniczyć we Mszy w innym miejscu bądź łączysz się z Ofiarą Mszy św. duchowo. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach modlimy się. Również informujemy, że na naszej stronie Internetowej będzie można uczestniczyć w audio transmisji tej Mszy św. na żywo. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach modlimy się.
Archiwum wydarzeń: transmisje
 


Zamów intencje mszalne  
Kliknij by przejść do strony z wyborem banerów

Chcesz zalinkować stronę ModlitwaRazem.pl?
Użyj banera!


św. Ambroży, biskup

Bądź wiernym i mężnym świadkiem


Ponieważ liczne są rodzaje prześladowań, dlatego liczne są też rodzaje męczeństwa. Każdego dnia stajesz się męczennikiem - świadkiem Chrystusa. Oto byłeś kuszony przez ducha nieczystości, ale bojąc się przyszłego sądu postanowiłeś zachować nieskażoną czystość duszy i ciała: jesteś świadkiem Chrystusa. Byłeś kuszony przez ducha chciwości, by zawładnąć własnością słabego, by pogwałcić prawo bezbronnej wdowy, jednakże rozmyślając nad przykazaniami, uznałeś, iż trzeba raczej nieść pomoc, niż wyrządzać krzywdę: jesteś świadkiem Chrystusa. Takich właśnie świadków pragnie mieć Chrystus zgodnie ze słowami Pisma: "Oddajcie słuszność sierocie, stawajcie w obronie wdowy, chodźcie i spór ze Mną wiedźcie, mówi Pan". Byłeś kuszony przez ducha pychy, ale patrząc na ubogiego, tknięty szlachetnym współczuciem, ponad zuchwałość przeniosłeś pokorę: jesteś świadkiem Chrystusa.

Któż zaś jest bardziej wiarygodnym świadkiem jeśli nie ten, kto przestrzegając nakazów Ewangelii, "wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele". Kto bowiem słucha, a nie wypełnia, wyrzeka się Chrystusa. Słowami wprawdzie wyznaje, czynami przeczy. Jakże wielu ludziom, którzy mówią: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" odpowie w tym dniu: "Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości". A więc ten jest świadkiem, kto czynami świadczy o przykazaniach Pana Jezusa.

Jakże wielu cichych świadków każdego dnia wyznaje Jezusa Chrystusa! Apostoł znał takie męczeństwo i takie świadectwo składane Chrystusowi, skoro mówił: "Chlubą jest dla nas świadectwo naszego sumienia". Jakże wielu wyznawało na zewnątrz, wewnątrz natomiast zaprzeczało! "Nie dowierzajcie - powiada - każdemu duchowi, ale z owoców ich poznacie", komu powinniście wierzyć. Bądź zatem wierny i mężny w obliczu prześladowań wewnętrznych, abyś mógł się przeciwstawić zewnętrznym. Także w prześladowaniach wewnętrznych mamy do czynienia z królami i władcami, z sędziami rozporządzającymi niebezpieczną władzą. Masz przykład w kuszeniu, które Pan zechciał przyjąć.

Gdzie indziej zaś czytamy: "Niechaj grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele". Zobacz, przed jakimi królami masz stanąć, o człowiecze, przed jakimi władcami grzechów, jeśli to grzech jest u ciebie królem. Ile wad, ile grzechów, tylu królów. Przed nich jesteśmy prowadzeni, przed nimi stoimy. Tacy królowie też mają tron w umysłach wielu ludzi. Jednakże jeśli kto wyznaje Chrystusa, natychmiast zwycięża takiego króla, strąca go z tronu swego umysłu. Jakże bowiem mógłby pozostać tron szatana w człowieku, w którym został wzniesiony tron dla Chrystusa?