"Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich".
 
Mt 18, 20  

Jezu Ufam TobieWydarzenia  


Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 24 września (czwarta sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Ustroniu w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 14. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://hermanice.dominikanie.pl/sakramenty/msza-swieta/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona w drugą sobotę miesiąca - 10 września o godz. 9:00. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w Dominikańskim kościele św. Jakuba przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 2 września (pierwszy piątek miesiąca) o godz. 18:00 w Korbielowie w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 1. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://korbielow.dominikanie.pl/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona 27 sierpnia (czwarta sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Ustroniu w kościele Ojców Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 14. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla nas wszystkich i tych, w których intencjach modlimy się. Będzie można również uczestniczyć we Mszy św. na żywo przez transmisję. Oto link: https://hermanice.dominikanie.pl/sakramenty/msza-swieta/ Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli, pewna osoba z grupy złożyła ofiarę i zamówiła Msze św., która zostanie odprawiona w drugą sobotę miesiąca - 13 sierpnia o godz. 9:00. Msza św. odbędzie się w Sandomierzu w Dominikańskim kościele św. Jakuba przy ulicy Staromiejskiej 3. Po Mszy zostanie zmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy osobie, która zamówiła tą Mszę św. sprawiając niezmiernie cenny dar dla żywych i zmarłych członków grupy i tych, w których intencjach grupa się modli. Zapraszamy!
Archiwum wydarzeń: transmisje
 


Od kilku lat co miesiąc w Dominikańskich klasztorach w Sandomierzu, Korbielowie i Ustroniu są odprawiane Msze św. w intencji: "Za żywych i zmarłych członków grupy modlitewnej „ModlitwaRazem” oraz w intencjach, w których grupa się modli". Więc jeśli chcesz złożyć ofiarę i zamówić taką Msze św. prosimy przysłać ofiarę przelewem na następujące konto z dopiskiem – „Msza św. za ModlitwaRazem.”

Klasztor oo. Dominikanów
Korbielów
Numer konta:
52 2130 0004 2001 0661 2782 0001

Istnieje również możliwość złożenia dobrowolnej ofiary na pokrycie kosztów utrzymania naszej strony internetowej, oraz na drukowanie kolorowych ulotek z informacją o naszej grupie w celu jej popularyzowania. Prosimy ofiarę wysyłać na powyżej podane konto z dopiskiem: “Dla strony ModlitwaRazem.”

W przypadku pytań prosimy o kontakt z ojcem Wilhelmem tel. 728 429 917 (codziennie w godzinach 8:00 – 22:00)

Kliknij by przejść do strony z wyborem banerów

Chcesz zalinkować stronę ModlitwaRazem.pl?
Użyj banera!


Jacek Salij OP

Czy wolno ochrzcić dziecko bez wiedzy rodziców?


Już prawie dwa lata minęły od tej tragedii, a ja nie mogę się otrząsnąć z wyrzutów sumienia. Prawie trzyletni synek mojego pasierba zginął w wypadku. Niestety, nie był ochrzczony. Gdyby żył mąż, może udałoby mi się doprowadzić do chrztu tego dziecka. Z samym pasierbem nie miałam odwagi o tym rozmawiać, ponieważ ani on ani jego żona nie chodzili wtedy do kościoła, a ksiądz, którego pytałam w tej sprawie, przekonał mnie, żeby nie chrzcić bez wiedzy rodziców. Teraz bardzo żałuję, że nie poszukałam wtedy innego księdza, który dziecko by ochrzcił. Kiedy stała się tamta tragedia, matka zapytała mnie, czy nie ochrzciłam jej synka, a kiedy powiedziałam, że nie, poczułam, że ma do mnie żal. Płacząc powiedziała: „Myślałam, że go ochrzciłaś; jesteś taka pobożna!”. Obecnie wiem, że gdybym ochrzciła, nie byłoby to wbrew ich woli. Nie mogę sobie podarować tego, że nie domyśliłam się tego, kiedy jeszcze nie było za późno.

Rodzina Pani pasierba to następny dowód, że niektórzy ludzie zbyt łatwo uważają siebie za niewierzących, a również ich bliscy i znajomi zbyt łatwo mają ich za niewierzących. Niekiedy wydaje się, że z czyjejś wiary został już sam tylko popiół, podczas gdy w rzeczywistości pod tym popiołem trwa iskierka, z której w sprzyjających okolicznościach może się jeszcze rozpalić wiara wielka i żywa.

Chyba nie ma sensu zastanawiać się teraz, czy Pani brak odwagi, żeby porozmawiać z rodzicami o chrzcie ich dziecka, płynął z małoduszności, czy może raczej był wyrazem roztropności. Nastawienie rodziców dziecka wtedy mogło być przecież zupełnie inne, niż obecnie. Teraz siebie, a przede wszystkim zmarłe dziecko trzeba powierzać Bożemu miłosierdziu. Winy, że dziecko umarło nieochrzczone, niech Pani sobie nie przypisuje, a jeśli czasem jeszcze przyjdą wyrzuty sumienia z tego powodu, proszę je uważać za nieproszonych gości, którymi wolno i trzeba się nie przejmować.

Natomiast z całą pewnością nie wolno było Pani ochrzcić dziecka bez wiedzy jego rodziców. Potrafię sobie wyobrazić tylko trzy sytuacje, kiedy ta zasada ulega zawieszeniu:

1. Decyzja o religijnym wychowaniu dziecka, a więc również o jego chrzcie, należy nie do rodziców, ale do tych, którym rzeczywiście zostało ono powierzone – w przypadku, kiedy rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich, albo jeżeli dziecko faktycznie jest wychowywane np. przez dziadków. Rzecz jasna, za wyjątkiem przypadków, kiedy rodzice niesprawiedliwie zostali pozbawieni możliwości wychowywania dziecka. Kiedyś z wielką satysfakcją, oglądając w naszej telewizji program o żydowskich dziewczynkach uratowanych przez polskie zakonnice, słuchałem świadectw tych starych już obecnie kobiet, że nawet kiedy one same prosiły o chrzest, siostry kazały im się nie śpieszyć. „Skończy się wojna, odnajdziecie swoich rodziców – mówiły – wtedy same rozpoznacie, czy naprawdę chcecie być ochrzczone”.

2. Wolno ochrzcić dziecko, kiedy prosi o to tylko jedno z jego rodziców, nawet jeżeli pozytywnie wiadomo, że drugi rodzic jest temu przeciwny. W czasach komunistycznych zdarzało się to stosunkowo często. Z pewnością, jest czymś godnym ubolewania, kiedy małżonkowie są podzieleni w rzeczy tak fundamentalnej, jak kierunek wychowania wspólnych dzieci. Fakt faktem, że Kościół nie odmawia dzisiaj ochrzczenia dziecka bez wiedzy (a nawet wbrew woli) jednego z rodziców, jeżeli prosi o to drugi rodzic, obiecując zarazem, że dziecko rzeczywiście będzie wychowane w wierze katolickiej.

3. Nie pytając o zgodę rodziców, wolno ochrzcić dziecko umierające. Myślę, że byłoby wielką pociechą dla Pani pasierba i jego żony, gdyby się dowiedzieli, że ktoś ochrzcił ich synka, kiedy jego chwile na tym świecie były już policzone. Również prawo kanoniczne wyraźnie pochwala taką przysługę (kan. 868 § 2).

Pozwolę sobie teraz przedstawić parę faktów, które pozwolą nam zorientować się, jak ten problem był rozwiązywany w Kościele na przestrzeni wieków. Zacznę od sformułowanej w roku ok. 1270 odpowiedzi świętego Tomasza z Akwinu na pytanie, czy wolno wbrew woli rodziców chrzcić dzieci żydowskie. Otóż swoją odpowiedź zaczyna Tomasz od przypomnienia, że w Kościele więcej znaczy utrwalony obyczaj, niż nauka największych nawet autorytetów, i z wielką stanowczością twierdzi, iż „działaby się Żydom krzywda, gdyby chrzczono ich dzieci wbrew ich woli”, i że utrwalony obyczaj Kościoła jednoznacznie takich nadużyć zakazuje:

„Otóż nie było nigdy obyczajem Kościoła chrzcić dzieci żydowskie wbrew woli rodziców, mimo że w dawnych czasach dzierżyło władzę wielu najbardziej katolickich i najpotężniejszych monarchów, jak Konstantyn i Teodozjusz, a w ścisłej z nimi przyjaźni żyli najbardziej świątobliwi biskupi, jak Sylwester z Konstantynem i Ambroży z Teodozjuszem; i gdyby to było zgodne z rozumem, na pewno by nie zaniechali tego u nich wyprosić. Dlatego byłoby niebezpieczne – i sprzeczne z przestrzeganym dotąd obyczajem Kościoła – wprowadzać nową praktykę chrzczenia dzieci żydowskich wbrew woli ich rodziców”1.

Dalej, święty Tomasz argumentuje, że po pierwsze, taka innowacja obróciłaby się tylko na szkodę dla wiary, gdyż „rodzice mogliby swoje dzieci bez trudu odstręczyć od tego, co w niemowlęctwie przyjęły”. A po wtóre, „byłoby to sprzeczne z przyrodzoną sprawiedliwością wyrwać dziecko spod opieki rodzicielskiej, czy rozporządzać nim wbrew woli rodziców, zanim ono dojdzie do używania rozumu”2.

Wyjaśnienia domagają się niezwykle surowe kary, jakie Stolica Apostolska nakładała nieraz na chrześcijan, którzy jednak odważyli się wbrew woli rodziców chrzcić ich dzieci. Oto fragment dokumentu Kongregacji Świętego Oficjum z 30 marca 1638: „Odnośnie do ochrzczenia przez chrześcijankę Faustynę mniej więcej trzyletniej córeczki Hebrajczyków wbrew jej rodzicom, Ich Eminencje postanowili, że kobietę, która ochrzciła, należy surowo napomnieć, ażeby na przyszłość nie ważyła się czynić podobnie. Lud zaś należy pouczyć, że nie godzi się wbrew rodzicom chrzcić dzieci Hebrajczyków. Jakkolwiek bowiem cel jest dobry, środki nie są godziwe, zwłaszcza że mamy bullę Juliusza III, który nałożył karę tysiąca dukatów oraz suspensę na tych, którzy chrzczą dzieci Hebrajczyków wbrew rodzicom”3.

Tysiąc dukatów, a zwłaszcza suspensa, to kary bardzo surowe. Skąd taka determinacja Stolicy Apostolskiej, ażeby nadużyciom tego rodzaju realnie i całkowicie położyć kres? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w wydanej sto lat później na ten sam temat instrukcji papieża Benedykta XIV z 28 lutego 1747. Ale najpierw może przedstawmy ten dokument4.

Okazji do zabrania głosu na ten temat dostarczył papieżowi arcybiskup Tarsu, który surowo ukarał niejakiego Antoniego Vivianusa za to, że wbrew rodzicom ochrzcił trzy żydowskie dziewczynki. Papież pochwalił surowość kary i przypomniał stanowczy zakaz Kościoła w sprawie tego rodzaju nadużyć. Przy okazji rozstrzygnął cztery przypadki szczegółowe, a zrobił to zgodnie z ówczesnym, patriarchalnym rozumieniem rodziny:

1. Nie wolno chrzcić dziecka żydowskiego, które utraciło oboje rodziców, gdyby to było wbrew woli jego opiekuna.

2. Jeżeli o chrzest dziecka prosi jego ochrzczony ojciec, wolno je ochrzcić nawet wbrew matce.

3. Jeżeli o chrzest prosi ochrzczona matka, nie wolno dziecka ochrzcić wbrew woli ojca.

4. W przypadku, kiedy ojciec nie żyje, a o chrzest prosi jego ochrzczony ojciec, czyli dziadek dziecka, wolno je ochrzcić nawet wbrew matce.

W dokumencie znajduje się jeszcze jedno rozstrzygnięcie, które nas dzisiaj szokuje, a wydaje się, że papież przypominał tylko rozwiązanie obowiązujące w tej sprawie, niestety, od dawna. Mianowicie nawet jeżeli ktoś ochrzcił dziecko wbrew woli rodziców (i został za to pogwałcenie sprawiedliwości, a zarazem podeptanie prawa kościelnego surowo ukarany), powinno być ono wychowywane w wierze chrześcijańskiej. Słowem, dziecko – bez żadnej przecież winy ze strony rodziców – mogło być wyrwane ze swojej naturalnej rodziny i umieszczone w jakiejś ochronce lub rodzinie chrześcijańskiej. Nawet to, że nie ukrywano przed dzieckiem jego pochodzenia, a z jego rodzicami dogadywano się niekiedy na temat ich kontaktów z dzieckiem, które po odebraniu chrześcijańskiej formacji mogło w ogóle wrócić do domu, nie zmienia faktu, że wyrządzano w ten sposób potworną krzywdę zarówno samemu dziecku, jak jego rodzinie, a zwłaszcza rodzicom.

To prawda, że sam Kościół był zainteresowany w tym, żeby do takich sytuacji nie dochodziło – stąd tak surowe kary, o których wspomniałem – i że faktycznie takie sytuacje zdarzały się rzadko. Czasem jednak się zdarzały. I zawsze były, niestety, związane z wielką ludzką krzywdą.

Przypominam o tej przykrej karcie z dziejów naszego tematu, bo jednak wyciągnąć z niej można jeden bardzo ważny wniosek dla tych licznych dzisiaj wujków i ciotek, dziadków i babek, którzy cierpią z tego powodu, że bliskie im dziecko nie jest ochrzczone. Błogosławione jest takie wpływanie na prawie niewierzących rodziców, które doprowadzi nie tylko do chrztu dziecka, ale również do jakiegoś ożywienia wiary jego rodziców. Gdyby jednak dziecko miało zostać ochrzczone i ani w żaden sposób nie miałoby to wpłynąć na sytuację religijną jego rodziny, ani nie miałoby ono być wychowane w wierze, to naprawdę chyba lepiej, żeby w ogóle tego chrztu nie było. Sakrament chrztu jest zbyt wielkim i ważnym darem Bożym, żeby wolno nam było okazywać mu aż tak wielkie lekceważenie.

  1. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, 2-2 q. 10 a.12. W: Dz.cyt., t. 15, tłum. Pius Bełch, London 1966 s. 140. Święty Tomasz podejmował ten temat jeszcze dwukrotnie: Suma teologiczna, 3 q. 68 a.10 oraz Quodlibetum 2 q. 4 a. 2.
  2. Tamże, s.141.
  3. Tekst przetłumaczyłem z: Kazimierz Waliczek, Chrzest dzieci niechrześcijan i akatolików w potrydenckim prawie kościelnym, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 10 (1963) nr 3 s.99 przypis 1. Juliusz III był papieżem w latach 1550-1555.
  4. Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 2552-2562.